Kontakt: 070-540 08 97 eller katti.pd.reis@ownit.nu


Katti Pereira dos Reis
Kognitiv samtalsterapeut
Katti

PRIVATPERSONER
I stort sett alla av oss kommer till punkter i livet när motståndet blir för stort. Vid dessa tillfällen kan det vara av avgörande betydelse att få en samtalspartner utanför den egna gruppen.

Tillsammans ringar vi in just dina tankar, känslor och problem. Utifrån detta arbetar vi fram en plan för att komma tillrätta med situationen och att klargöra vilken väg du vill gå härnäst i livet. Den kognitiva metoden bygger på en jämbördighet i samtalet, där terapeuten är ett stöd och en ledsagare.

Genom samtalet utbildas klienten till att av egen kraft förändras och utvecklas, skaffa sina egna redskap för att hantera sina problem och vara bättre rustad för framtiden.
blomma
Huvefoting Produktion AB Upplandsgatan 41, 113 28 STOCKHOLM