Kontakt: 070-540 08 97 eller katti.pd.reis@ownit.nu


Katti Pereira dos Reis
Kognitiv samtalsterapeut
Katti

FÖRETAG
Arbetslivet upptar en stor del av en enskild människas vardag. Om en person får problem i den privata sfären så påverkas ofta även situationen på arbetsplatsen. Även det omvända gäller; om situationen på jobbet känns för pressande så påverkas ofrånkomligen privatlivet.

Den kognitiva metoden är ett snabbt och effektivt medel för att hjälpa en medarbetare tillbaka på banan, öka känslan av välbefinnande och lösa upp problem inom grupper.

Jag tar emot enskilda anställda, men arbetar även med stresshantering för grupper ute på företag. Individuella lösningar arbetas fram i samråd med varje kund.

Vid sidan av individuella samtal kan exempelvis en halvdagsföreläsning i stresshantering ute på företaget vara ett bra alternativ.
blomma
Huvefoting Produktion AB Upplandsgatan 41, 113 28 STOCKHOLM