Kontakt: 070-540 08 97 eller katti.pd.reis@ownit.nu


Katti Pereira dos Reis
Kognitiv samtalsterapeut
Katti

NÅGON ATT PRATA MED?
Som terapeut vill jag hjälpa dig att växa av egen kraft.
Jag arbetar utifrån ett kognitivt och existentiellt synsätt för att hjälpa människor att må bättre, komma vidare i livet och hantera stressen, både den i vardagen och den inre djupare stressen.

I den kognitiva terapin arbetar vi för att förändra invanda negativa mönster för ett bättre fungerande liv och ett bättre mående.

Vi tittar både på att förändra situationerna här och nu men letar även efter eventuella mönster bakåt som inte längre tjänar något syfte.

Varför kognitiv terapi?
Det kognitiva arbetssättet ger snabba resultat och är till stor hjälp för den enskilda människan såväl som för grupper, både privat och ute i arbetslivet. I en jämbördig process med klienten arbetar vi med att komma tillrätta med dysfunktionella mönster och tankar.

Kognitiv terapi har i många studier visat sig överlägsen när det gäller att uppnå konkreta resultat både på kort och lång sikt.

Ofta räcker det med en handfull samtalstillfällen för att nå synbara resultat. Genom terapin identifierar vi och ringar in problemområden som vi sedan bearbetar. Genom att till exempel utmana invanda beteenden hjälps klienten att bryta dessa, stärkas och utvecklas.

Samtalen äger rum i min vackra lokal på Upplandsgatan 41, vid Odenplan.
blomma
Huvefoting Produktion AB Upplandsgatan 41, 113 28 STOCKHOLM